Šta treba uraditi tokom ciklusa održavanja medijskog filtera goriva?

- Jun 13, 2017 -

Šta treba uraditi tokom ciklusa održavanja filtera goriva?

Mediji filtera goriva Količina vode koja se akumulira u primarnom filteru (filter za separaciju ulja i vode) kada se ubrizgava gorivo svakog dana;

Nosite rezervne medije za filter goriva da biste se suočili sa situacijom u kojoj se dodaju samo loše gorivo;

Ne za dug životni vek filtera i koristiti niski filtar tačnosti filtera - ukoliko to znatno umanji pumpu goriva i vijek trajanja goriva;

Mediji filtera goriva Ako se koristi biodizel, uverite se da gorivo koje snabdeva snabdjevač zadovoljava trenutne standarde goriva;

Za neku vrstu biodizela koji ćete koristiti, proverite da li je vaš motor dostupan;

Kada koristite sopstveni rezervoar, najbolje je koristiti filter za skladištenje ulja kako bi se osiguralo da gorivo koje je dodato u vozilo ne sadrži zagađivače.


Related Products